Ποιοι είναι οι τρόποι αποστολής των προϊόντων;

Ποιοι είναι οι τρόποι αποστολής των προϊόντων;

Η αποστολή των προϊόντων σας πραγματοποιείται με ιδιωτικά οχήματα (ειδικά ψυχόμενα van) τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή τους παράδοση στον χώρο που μας έχετε υποδείξει.